Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Effektivisering av logistikkprosesser
En av Norges større grossistbedrifter skal effektivere hele sin logistikkenhet. Dette innebærer lagerlokalisering, vareflyt og organisering. BBC er engasjert for å for å koordinere hele dette endringsprosjektet.   
Les mer...

Kontraktsforhandlinger
En av landets bransjeforeninger har engasjert BBC i forbindelse med at man skal anskaffe nye styringssystemer. BBC skal bistå i forhandlingsprosessen frem til ferdigforhandlet kontrakt.   
Les mer...

Innføring av nytt IT system
En av Norges større grossistbedrifter har nylig kjøpt en mellomstor aktør i bransjen. Som del av dette oppkjøpet skal man slå sammen virksomhetene. Videre skal det oppkjøpte selskapet innføre nye it systemer.   
Les mer...

Rådgiver for fusjonsprosess
Tre av Norges større grossister skal integreres og slåes sammen til felles organisasjon. BBC er er engasjert av ledelsen til å være rådgiver og prosjektkoordinator for fusjonsprosessen.   
Les mer...

Reduksjon av risiko og bedret datadrift
BBC er engasjert av mellomstor handelsbedrift til å etablere driftsrutiner og foreta en sikkerhetsanalyse for selskapet IT løsninger   
Les mer...

BBC bistår tradisjonsrik produksjonsbedrift
BBC har fått i oppdrag å bistå en av Bergens mellomstore og tradisjonsrike bedrifter i deres valg og implementering av nytt ERP-system   
Les mer...

Foredragsholder på minikonferanse
Advokatfirmaet Schjødt har invitert seniorrådgiver Kjell Bugge Halvorsen fra BBC til å være foredragsholder på deres årlige minikonferanse for sine kunder. Temaet i år er "KVALITETSSIKRING VED IT ANSKAFFELSER"   
Les mer...

Samarbeid med Bo Hjort Christensen - industriprofessor BI - bedriftsrådgiver
Samarbeidet mellom BHC og BBC er knyttet til metodikk, erfaringsutveksling og prosjektgjennomføring innenfor områdene IT anskaffelse og implementering.   
Les mer...

Rådgiver for stor grossistvirksomhet
BBC engasjert som prosjektleder og rådgiver for ledelsen.   
Les mer...

Oppdrag for hjelpeorganisasjon
BBC engasjert for videreutvikling av organisasjonen og satsingsområder.   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden