Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Rådgiver for omstilling og forretningsutvikling
En av Norges større leverandører av utstyr og materiell til privat og offentlig sektor har satt i gang en prosess for omstilling- og forretningsutvikling. BBC er er engasjert av ledelsen til å være rådgiver og prosjektkoordinator for denne prosessen.

Prosessen vil således omfatte både organisasjon, rutiner, IT og forhold knyttet til produkter, kunder og leverandører.

Det legges opp til aktiv deltakelse og involvering av egne nøkkelressurser. BBC vil bistå med metodikk, rådgivning knyttet til veivalg og ressursbistand for å sikre ønsket tempo og fremdrift.

Rådgivningsoppdrag for industribedrift
BBC har fått i oppdrag å bistå en landsdekkende industribedrift i et prosjekt for kartlegging behov og rammer for et nytt administrativt styringssystem for virksomheten.

Oppdraget innebærer i første omgang bistand i den interne behovskartleggingen. Deretter vil man ha dialog med eksterne leverandører, som utfordres til å skissere løsninger til ny og mer fremtidsrettet plattform som kan effektivisere den daglige drift.

Hvis skisserte rammer er tilfredsstillende vil selskapet etablere et hovedprosjekt for full implementering av nye ERP løsning.

Julegave 2008 til Microkredittprosjekt
Denne julen har vi sendt julekort til våre samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

Julegaven for 2008 i år har vi valgt å gi til et spennende Microkredittprosjekt i Kongo. Bugge Business Consulting AS donerer kr. 40.000,- til menn og kvinner som har ideer og vilje til arbeidsinnsats, men mangler startkapital. Gjennom dette vil rundt 50 personer få startkapital til egen virksomhet. Det kan være en symaskin, basis tømmerredskaper, en sykkel eller startsortiment til en mindre butikk.

Gaven kanaliseres gjennomg misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

Etablering av IT - Strategi
En av landets større offshoreselskaper, med flere kontorer internasjonalt, har besluttet å utarbeide en IT-strategi for selskapet. BBC er engasjert for å lede denne prosessen.

IT-strategien skal med basis i selskapets forretningsstrategi definere rammer for den strategiske anvendelsen av IT i selskapet.   
Les mer...

Organisasjonsutvikling
En veletablert ingeniør- og produksjonbedrift har besluttet å iverksette tiltak for videreutvikling av organisasjonen.

Dette innebærer både kompetanseutviklende tiltak og tiltak for og sammen de ansatte. I dette arbeidet er BBC er engasjert for å kartlegge status, samt etablere et nytt rammeverk for medarbeider/utviklingssamtaler.

Oppdraget innebærer både etablering av maler, intern trening og bidra i implementerings- og oppfølgingsarbeidet.

Prosjektledelse for offshoreselskap
En av landets større offshoreselskaper, med flere kontorer over hele verden, har besluttet å innføre felles forretningssystemer/ERP systemer for hele gruppen.

Prosjektet er delt inn i ulike faser og starter med kjernevirksomheten i Norge, deretter vil løsningene i de mange land hvor selskapet er lokalisert.

Prosjektet involverer en stor del av de rundt 1,000 ansatte og BBC er engasjert som selskapets prosjektleder.   
Les mer...

HMS ledelse for oljeindustrien
Et av de større serviceselskapene for oljeindustrien har engasjert BBC AS innenfor HMS området.

Oppdraget omfatter strukturering og videreutvikling av HMS arbeidet i organisasjonen. Dette innebærer videre HMS ledelse av pågående prosjekter i Nordsjøen for flere av de store operatørene.

Metodikk og rammeverk utvikles løpende, samt etablering av oppfølgings- og styringssystemer.

Ansettelse av ny medarbeider
I desember 2007 ble Ronny Halvorsen ansatt som ny senior rådgiver i Bugge Business Consulting AS.

Ronny er 38 år og har god erfaring innenfor områdene salg/ marked, kundeoppfølgning, innkjøp, prosjektledelse administrasjon og personal.
  
Les mer...

Julegave 2007 til Microkredittprosjekt
Denne julen har vi sendt julekort til våre amarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

Julegaven i år har vi valgt å gi til et spennende Microkredittprosjekt i India. Bugge Business Consulting AS donerer kr. 25.000,- til menn og kvinner som har ideer og vilje til arbeidsinnsats, men mangler startkapital. Gjennom dette vil et 15 - 20 personer få startkapital til egen virksomhet. Det kan være en symaskin, basis tømmerredskaper, en sykkel eller startsortiment til en mindre butikk.

Gaven kanaliseres gjennomg misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

Prosjektledelse IT prosjekt
En av landets ledende leverandører av utstyr og materiell til privat og offentlig sektor, har nylig kjøpt opp et konkurrerende selskap i bransjen. BBC er engasjert for å lede IT prosjektet for innføring av felles IT løsning for hele gruppen.
  
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden