Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Organisasjonsutvikling
En veletablert ingeniør- og produksjonbedrift har besluttet å iverksette tiltak for videreutvikling av organisasjonen.

Dette innebærer både kompetanseutviklende tiltak og tiltak for og sammen de ansatte. I dette arbeidet er BBC er engasjert for å kartlegge status, samt etablere et nytt rammeverk for medarbeider/utviklingssamtaler.

Oppdraget innebærer både etablering av maler, intern trening og bidra i implementerings- og oppfølgingsarbeidet.

Prosjektledelse for offshoreselskap
En av landets større offshoreselskaper, med flere kontorer over hele verden, har besluttet å innføre felles forretningssystemer/ERP systemer for hele gruppen.

Prosjektet er delt inn i ulike faser og starter med kjernevirksomheten i Norge, deretter vil løsningene i de mange land hvor selskapet er lokalisert.

Prosjektet involverer en stor del av de rundt 1,000 ansatte og BBC er engasjert som selskapets prosjektleder.   
Les mer...

HMS ledelse for oljeindustrien
Et av de større serviceselskapene for oljeindustrien har engasjert BBC AS innenfor HMS området.

Oppdraget omfatter strukturering og videreutvikling av HMS arbeidet i organisasjonen. Dette innebærer videre HMS ledelse av pågående prosjekter i Nordsjøen for flere av de store operatørene.

Metodikk og rammeverk utvikles løpende, samt etablering av oppfølgings- og styringssystemer.

Ansettelse av ny medarbeider
I desember 2007 ble Ronny Halvorsen ansatt som ny senior rådgiver i Bugge Business Consulting AS.

Ronny er 38 år og har god erfaring innenfor områdene salg/ marked, kundeoppfølgning, innkjøp, prosjektledelse administrasjon og personal.
  
Les mer...

Julegave 2007 til Microkredittprosjekt
Denne julen har vi sendt julekort til våre amarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

Julegaven i år har vi valgt å gi til et spennende Microkredittprosjekt i India. Bugge Business Consulting AS donerer kr. 25.000,- til menn og kvinner som har ideer og vilje til arbeidsinnsats, men mangler startkapital. Gjennom dette vil et 15 - 20 personer få startkapital til egen virksomhet. Det kan være en symaskin, basis tømmerredskaper, en sykkel eller startsortiment til en mindre butikk.

Gaven kanaliseres gjennomg misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

Prosjektledelse IT prosjekt
En av landets ledende leverandører av utstyr og materiell til privat og offentlig sektor, har nylig kjøpt opp et konkurrerende selskap i bransjen. BBC er engasjert for å lede IT prosjektet for innføring av felles IT løsning for hele gruppen.
  
Les mer...

Effektivisering av logistikkprosesser
En av Norges større grossistbedrifter skal effektivere hele sin logistikkenhet. Dette innebærer lagerlokalisering, vareflyt og organisering. BBC er engasjert for å for å koordinere hele dette endringsprosjektet.   
Les mer...

Kontraktsforhandlinger
En av landets bransjeforeninger har engasjert BBC i forbindelse med at man skal anskaffe nye styringssystemer. BBC skal bistå i forhandlingsprosessen frem til ferdigforhandlet kontrakt.   
Les mer...

Innføring av nytt IT system
En av Norges større grossistbedrifter har nylig kjøpt en mellomstor aktør i bransjen. Som del av dette oppkjøpet skal man slå sammen virksomhetene. Videre skal det oppkjøpte selskapet innføre nye it systemer.   
Les mer...

Rådgiver for fusjonsprosess
Tre av Norges større grossister skal integreres og slåes sammen til felles organisasjon. BBC er er engasjert av ledelsen til å være rådgiver og prosjektkoordinator for fusjonsprosessen.   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden