Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Lederutvikling av nye ledere - generasjonsskifte
Gjennom de ulike prosjektene som BBC AS gjennomfører, så blir en del av oppgavene løpende veiledning og lederutvikling av ledere. Dette går på arbeidsform og metodikk, men ikke minst på strategi og mellom menneskelig samspill.

BBC AS har fått i oppdrag å være rådgiver for eier og daglig leder i en etablert virksomhet i forbindelse med et forstående generasjonsskifte og overlevering av lederansvaret til neste generasjon.

HMS ledelse for oljeindustrien
Et av de større serviceselskapene for oljeindustrien har utvidet oppdragsrammen for BBC AS innenfor HMS området for 2010.

Oppdraget omfatter strukturering og videreutvikling av HMS arbeidet i organisasjonen. Dette innebærer videre HMS ledelse av pågående prosjekter i Nordsjøen for flere av de store operatørene.

Metodikk og rammeverk utvikles løpende, samt etablering av oppfølgings- og styringssystemer.

Prosessutvikling for handelsbedrift
Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig og pågående prosess. Et viktig bidrag i dette er å arbeide med løpende oppdatering av rutiner og prosesser.

BBC AS er engasjert av en større landekkende handelsgrossist for å bistå i dette arbeidet. Første del i arbeidet er å definere prosjektrammen som sikrer deltakelse i alle deler av organisasjonen. Deretter må prosjektets arbeidsform tilrettelegges slik at alle nøkkelressrser kan bidra aktivt, kombinert med daglige driftsoppgaver.   
Les mer...

Julegave 2009 til senter for fattige barn og familier i Rwanda
Denne julen har vi sendt julekort til våre samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

Julegaven for 2009 i år har vi valgt å gi til oppbyggingen av et senter for fattige barn og familier i Rwanda. Senteret ligger sentralt i byen Kigali og vil være basen for et stort fadder- og hjelpeprogram som drives av en nasjonale kirke organisasjon. Senteret vil også benyttes som lokal kirke i byen.

Rwanda er et land under oppbygging, men preges fortsatt av det store folkemordet i 1984, hvor nesten 800.000 mennesker mistet livet. Bugge Business Consulting AS donerer kr. 55.000,- til dette prosjektet og gaven kanaliseres gjennomg misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

Prosjektledelse Internasjonal Teknologibedrift
BBC har fått i oppdrag å være prosjektleder for en internasjonal teknologibedrift i forbindelse med videreutvikling av selskapets administrative styringssystemer.

Oppdraget innebærer aktivt samspill med både den interne prosjektorganisasjonen og organisasjonen til den ERP leverandør som er valgt.

Ny løsning omfatter oppgradering av eksisterende basisløsning, samt utvikling av nye rutiner og funksjoner.

Prosjektledelse Industribedrift
BBC har fått i oppdrag å være prosjektleder for en landsdekkende industribedrift i forbindelse med innføring av et helt nytt administrativt styringssystem for virksomheten.

Oppdraget innebærer aktivt samspill med både den interne prosjektorganisasjonen og organisasjonen til den ERP leverandør som er valgt.

Ny løsning omfatter en rekke endringer i forhold til eksisterende rutiner og prosesser. Et slikt prosjekt blir således ikke et IT prosjekt, men et endrings- og utviklingsprosjekt for hele virksomheten.

Organisasjonsanalyse IT-drift - konsern
Et av Hordalands større konsern innenfor maritim sektor har organisert sin IT-virksomhet i ulike selskap og driftsenheter.

BBC AS har fått i oppdrag å gjennomføre en organisasjonsanalyse for å kartlegge status, samt se på mulighe gevinster for samordne dette virksomheten i et felles selskap. Rammeverket for nytt selskap vil være basert på ITIL, samt videreutvikle kvalitet og leveranser.

Rekruttering av Chief Information Officer - CIO
DOF ASA og Austevoll Seafood ASA vil samle sine IT ressurser i et nystiftet selskap, som vil få ansvar for IT-drift i DOF /DOF Management i Norge, UK og Singapore og IT-drift Austevoll Seafood i Norge. Det er pr. idag 18 ansatte som jobber innenfor IT. Det nystiftede selskapet vil få hovedkontor på Storebø, og med avdelinger i Bergen og i Aberdeen.

BBC AS har fått i oppdrag å rekruttere Chief Information Officer og kopi av utlysningsteksten kan du se her.   
Les mer...

BBC - ITIL sertifisert - versjon 3
ITIL er et internasjonalt anerkjent metodeverk for strukturering av IT drift i et selskap. Et stadig større antall virksomheter ser verdien av å strukturere sin drift i henhold til denne "beste praksis".

I 2008 ble en oppdatert versjon av metodeverket - ITIL versjon 3 lansert.

BBC har arbeidet med strukturering av IT-Drift over lengre tid, og ble nå i starten av 2009 sertifisert på ITIL Foundations - ver. 3.0.
  
Les mer...

Samarbeid med handelshøyskolen BI
BBC AS har fra starten av samarbeidet med Bo Hjort Christensen som er studierektor ved Handelshøyskolen BI.
Dette samarbeidet er knyttet til metodikk, erfaringsutveksling og prosjektgjennomføring innenfor områdene IT anskaffelse og implementering.

Våren 2009 er Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS invitert til å delta med undervisning og erfaringsutveksling i faget ERP anskaffelse og implementering ved Handelshøyskolen BI i Bergen.

Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden