Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Prosjektledelse Internasjonal Teknologibedrift
BBC har fått i oppdrag å være prosjektleder for en internasjonal teknologibedrift i forbindelse med videreutvikling av selskapets administrative styringssystemer.

Oppdraget innebærer aktivt samspill med både den interne prosjektorganisasjonen og organisasjonen til den ERP leverandør som er valgt.

Ny løsning omfatter oppgradering av eksisterende basisløsning, samt utvikling av nye rutiner og funksjoner.

Prosjektledelse Industribedrift
BBC har fått i oppdrag å være prosjektleder for en landsdekkende industribedrift i forbindelse med innføring av et helt nytt administrativt styringssystem for virksomheten.

Oppdraget innebærer aktivt samspill med både den interne prosjektorganisasjonen og organisasjonen til den ERP leverandør som er valgt.

Ny løsning omfatter en rekke endringer i forhold til eksisterende rutiner og prosesser. Et slikt prosjekt blir således ikke et IT prosjekt, men et endrings- og utviklingsprosjekt for hele virksomheten.

Organisasjonsanalyse IT-drift - konsern
Et av Hordalands større konsern innenfor maritim sektor har organisert sin IT-virksomhet i ulike selskap og driftsenheter.

BBC AS har fått i oppdrag å gjennomføre en organisasjonsanalyse for å kartlegge status, samt se på mulighe gevinster for samordne dette virksomheten i et felles selskap. Rammeverket for nytt selskap vil være basert på ITIL, samt videreutvikle kvalitet og leveranser.

Rekruttering av Chief Information Officer - CIO
DOF ASA og Austevoll Seafood ASA vil samle sine IT ressurser i et nystiftet selskap, som vil få ansvar for IT-drift i DOF /DOF Management i Norge, UK og Singapore og IT-drift Austevoll Seafood i Norge. Det er pr. idag 18 ansatte som jobber innenfor IT. Det nystiftede selskapet vil få hovedkontor på Storebø, og med avdelinger i Bergen og i Aberdeen.

BBC AS har fått i oppdrag å rekruttere Chief Information Officer og kopi av utlysningsteksten kan du se her.   
Les mer...

BBC - ITIL sertifisert - versjon 3
ITIL er et internasjonalt anerkjent metodeverk for strukturering av IT drift i et selskap. Et stadig større antall virksomheter ser verdien av å strukturere sin drift i henhold til denne "beste praksis".

I 2008 ble en oppdatert versjon av metodeverket - ITIL versjon 3 lansert.

BBC har arbeidet med strukturering av IT-Drift over lengre tid, og ble nå i starten av 2009 sertifisert på ITIL Foundations - ver. 3.0.
  
Les mer...

Samarbeid med handelshøyskolen BI
BBC AS har fra starten av samarbeidet med Bo Hjort Christensen som er studierektor ved Handelshøyskolen BI.
Dette samarbeidet er knyttet til metodikk, erfaringsutveksling og prosjektgjennomføring innenfor områdene IT anskaffelse og implementering.

Våren 2009 er Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS invitert til å delta med undervisning og erfaringsutveksling i faget ERP anskaffelse og implementering ved Handelshøyskolen BI i Bergen.


Rådgiver for omstilling og forretningsutvikling
En av Norges større leverandører av utstyr og materiell til privat og offentlig sektor har satt i gang en prosess for omstilling- og forretningsutvikling. BBC er er engasjert av ledelsen til å være rådgiver og prosjektkoordinator for denne prosessen.

Prosessen vil således omfatte både organisasjon, rutiner, IT og forhold knyttet til produkter, kunder og leverandører.

Det legges opp til aktiv deltakelse og involvering av egne nøkkelressurser. BBC vil bistå med metodikk, rådgivning knyttet til veivalg og ressursbistand for å sikre ønsket tempo og fremdrift.

Rådgivningsoppdrag for industribedrift
BBC har fått i oppdrag å bistå en landsdekkende industribedrift i et prosjekt for kartlegging behov og rammer for et nytt administrativt styringssystem for virksomheten.

Oppdraget innebærer i første omgang bistand i den interne behovskartleggingen. Deretter vil man ha dialog med eksterne leverandører, som utfordres til å skissere løsninger til ny og mer fremtidsrettet plattform som kan effektivisere den daglige drift.

Hvis skisserte rammer er tilfredsstillende vil selskapet etablere et hovedprosjekt for full implementering av nye ERP løsning.

Julegave 2008 til Microkredittprosjekt
Denne julen har vi sendt julekort til våre samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

Julegaven for 2008 i år har vi valgt å gi til et spennende Microkredittprosjekt i Kongo. Bugge Business Consulting AS donerer kr. 40.000,- til menn og kvinner som har ideer og vilje til arbeidsinnsats, men mangler startkapital. Gjennom dette vil rundt 50 personer få startkapital til egen virksomhet. Det kan være en symaskin, basis tømmerredskaper, en sykkel eller startsortiment til en mindre butikk.

Gaven kanaliseres gjennomg misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

Etablering av IT - Strategi
En av landets større offshoreselskaper, med flere kontorer internasjonalt, har besluttet å utarbeide en IT-strategi for selskapet. BBC er engasjert for å lede denne prosessen.

IT-strategien skal med basis i selskapets forretningsstrategi definere rammer for den strategiske anvendelsen av IT i selskapet.   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden