Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Organisasjonsanalyse - IT drift
En av Hordalands større offentlige virksomheter har organisert sin IT-virksomhet i ulike driftsenheter.

BBC har fått i oppdrag å gjennomføre et utredningsoppdrag for å kartlegge status, samt se på mulige effekter ved bedre samordning av virksomheten i et felles selskap. Oppdraget innebærer en utstrakt dialog med ansatte og brukere av de ulike drifts- og støttesystemer.

Programledelse telekommunikasjon
BBC har fått i oppdrag å være program/prosjektleder for en større telekommunikasjonsibedrift i forbindelse med implementering av nytt forretningssystem for selskapets styringssystemer.

Prosjektet innebærer videre utvikling av arbeidsprosesser og rutiner for hele virksomheten. Det vil være stor fokus på etablering av nært samspill med de ulike forretningsenhetene i selskapet.

Strategiutvikling for anerkjent kulturorganisasjon
BBC er engasjert til å lede strategiprosessen for en av Hordaland anerkjente kulturorganisasjoner.

Oppdraget er initert av organisasjonens styre, i et nært samarbeid med den daglige ledelsen.
  
Les mer...

Sakkyndig i rettssak knyttet til IT prosjekt
BBC er engasjert av en større bedrift som sakkyndig i en rettsak knyttet til et IT prosjekt, som måtte avbrytes før det ble ferdigstilt. Sammen med et av landets ledende advokatselskaper skal BBC belyse fakta i saken.

Kundens motpart er leverandøren av den IT løsning som var planlagt implementert. BBC har ikke vært involvert i prosjekter med hverken kunden eller leverandøren tidligere og skal således belyse fakta ut fra et objektivt og sakkyndig ståsted.

Prosjektledelse Internasjonal Produksjonsbedrift
BBC har fått i oppdrag å være prosjektleder for en internasjonal teknologibedrift i forbindelse med anskaffelse av nytt EPR/MPS system for selskapets administrative styringssystemer.

Oppdraget innebærer aktivt samspill med både den interne prosjektorganisasjonen og de aktuelle ERP leverandører som vurdres. Ny løsning omfatter utskifting av eldre løsning, samt etablering og videreutvikling av nye arbeidsprosesser og rutiner.


Samarbeid med handelshøyskolen BI
BBC AS har fra starten av samarbeidet med Bo Hjort Christensen som er studierektor ved Handelshøyskolen BI.
Dette samarbeidet er knyttet til metodikk, erfaringsutveksling og prosjektgjennomføring innenfor områdene IT anskaffelse og implementering.

Våren 2010 er Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS invitert til å delta med undervisning og erfaringsutveksling i faget ERP anskaffelse og implementering for masterstudentene ved BI i Bergen.


Lederutvikling av nye ledere - generasjonsskifte
Gjennom de ulike prosjektene som BBC AS gjennomfører, så blir en del av oppgavene løpende veiledning og lederutvikling av ledere. Dette går på arbeidsform og metodikk, men ikke minst på strategi og mellom menneskelig samspill.

BBC AS har fått i oppdrag å være rådgiver for eier og daglig leder i en etablert virksomhet i forbindelse med et forstående generasjonsskifte og overlevering av lederansvaret til neste generasjon.

HMS ledelse for oljeindustrien
Et av de større serviceselskapene for oljeindustrien har utvidet oppdragsrammen for BBC AS innenfor HMS området for 2010.

Oppdraget omfatter strukturering og videreutvikling av HMS arbeidet i organisasjonen. Dette innebærer videre HMS ledelse av pågående prosjekter i Nordsjøen for flere av de store operatørene.

Metodikk og rammeverk utvikles løpende, samt etablering av oppfølgings- og styringssystemer.

Prosessutvikling for handelsbedrift
Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig og pågående prosess. Et viktig bidrag i dette er å arbeide med løpende oppdatering av rutiner og prosesser.

BBC AS er engasjert av en større landekkende handelsgrossist for å bistå i dette arbeidet. Første del i arbeidet er å definere prosjektrammen som sikrer deltakelse i alle deler av organisasjonen. Deretter må prosjektets arbeidsform tilrettelegges slik at alle nøkkelressrser kan bidra aktivt, kombinert med daglige driftsoppgaver.   
Les mer...

Julegave 2009 til senter for fattige barn og familier i Rwanda
Denne julen har vi sendt julekort til våre samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

Julegaven for 2009 i år har vi valgt å gi til oppbyggingen av et senter for fattige barn og familier i Rwanda. Senteret ligger sentralt i byen Kigali og vil være basen for et stort fadder- og hjelpeprogram som drives av en nasjonale kirke organisasjon. Senteret vil også benyttes som lokal kirke i byen.

Rwanda er et land under oppbygging, men preges fortsatt av det store folkemordet i 1984, hvor nesten 800.000 mennesker mistet livet. Bugge Business Consulting AS donerer kr. 55.000,- til dette prosjektet og gaven kanaliseres gjennomg misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.
Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden