Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Rådgiver for daglig leder
Bugge Business Consulting er engasjert til å være fortrolig rådgiver og coach for daglig leder i en mellomstor industribedrift i Bergen.

Dette innebærer regelmessige dialoger med statusgjennomgang, felles drøftinger av oppgaver og utfordringer. Videre blir det løpende innspill og dialog for personlig og faglig utvikling for daglig leder.

Rekruttering av styrer for Fridahuset Steinrusten Barnehage
Bugge Business Consulting har fått i oppdrag å rekruttere ny styrer til Fridahuset Steinrusten Barnehage.

Oppdraget er gjennomført og ny styrer rekruttert. Det var god interesse for stillingen flere dyktige kandidater ble vurdert

For mer info om stillingen, se utfyllende informasjon.   
Les mer...

Organisasjonsanalyse barnehage
Bugge Business Consulting er engasjert av styret i en større privat barnehage til å gjennomføre en organisasjonsanalyse - høsten 2011.

Oppdraget innebærer en kartlegging av status, samt utarbeidelse av forslag til tiltak for videre utvikling, med fokus på barna og de ansatte.
I dette arbeidet vil både styret, ledelse, tillitsvalgte, ansatte og foreldre bli involvert.

Gjesteforelesning på Handelshøyskolen BI
BBC AS har fra starten av samarbeidet med Bo Hjort Christensen som er studierektor ved Handelshøyskolen BI.
Dette samarbeidet er knyttet til metodikk, erfaringsutveksling og prosjektgjennomføring innenfor områdene IT anskaffelse og implementering.

Våren 2011 er Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS invitert til å delta med undervisning og erfaringsutveksling i faget ERP anskaffelse og implementering for masterstudentene ved BI i Bergen.Organisasjonsanalyse - IT drift
En av Hordalands større offentlige virksomheter har organisert sin IT-virksomhet i ulike driftsenheter.

BBC har fått i oppdrag å gjennomføre et utredningsoppdrag for å kartlegge status, samt se på mulige effekter ved bedre samordning av virksomheten i et felles selskap. Oppdraget innebærer en utstrakt dialog med ansatte og brukere av de ulike drifts- og støttesystemer.

Programledelse telekommunikasjon
BBC har fått i oppdrag å være program/prosjektleder for en større telekommunikasjonsibedrift i forbindelse med implementering av nytt forretningssystem for selskapets styringssystemer.

Prosjektet innebærer videre utvikling av arbeidsprosesser og rutiner for hele virksomheten. Det vil være stor fokus på etablering av nært samspill med de ulike forretningsenhetene i selskapet.

Strategiutvikling for anerkjent kulturorganisasjon
BBC er engasjert til å lede strategiprosessen for en av Hordaland anerkjente kulturorganisasjoner.

Oppdraget er initert av organisasjonens styre, i et nært samarbeid med den daglige ledelsen.
  
Les mer...

Sakkyndig i rettssak knyttet til IT prosjekt
BBC er engasjert av en større bedrift som sakkyndig i en rettsak knyttet til et IT prosjekt, som måtte avbrytes før det ble ferdigstilt. Sammen med et av landets ledende advokatselskaper skal BBC belyse fakta i saken.

Kundens motpart er leverandøren av den IT løsning som var planlagt implementert. BBC har ikke vært involvert i prosjekter med hverken kunden eller leverandøren tidligere og skal således belyse fakta ut fra et objektivt og sakkyndig ståsted.

Prosjektledelse Internasjonal Produksjonsbedrift
BBC har fått i oppdrag å være prosjektleder for en internasjonal teknologibedrift i forbindelse med anskaffelse av nytt EPR/MPS system for selskapets administrative styringssystemer.

Oppdraget innebærer aktivt samspill med både den interne prosjektorganisasjonen og de aktuelle ERP leverandører som vurdres. Ny løsning omfatter utskifting av eldre løsning, samt etablering og videreutvikling av nye arbeidsprosesser og rutiner.


Samarbeid med handelshøyskolen BI
BBC AS har fra starten av samarbeidet med Bo Hjort Christensen som er studierektor ved Handelshøyskolen BI.
Dette samarbeidet er knyttet til metodikk, erfaringsutveksling og prosjektgjennomføring innenfor områdene IT anskaffelse og implementering.

Våren 2010 er Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS invitert til å delta med undervisning og erfaringsutveksling i faget ERP anskaffelse og implementering for masterstudentene ved BI i Bergen.

Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden