Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Markedsføring via Sosiale Medier
En rekke virksomheter vurderer nå aktivt hvordan man skal forholde seg til sosiale medier.

Noen har en aktiv tilnærming og bruker dette aktivt i sin kommunikasjon med kunder og marked. Andre er mer søkende og vurderer strategi og tilnærming. Noen har vært på arenaen en tid og erfart at dette ikke oppfyller de mål de satt med satsingen.

Ved Handelshøyskolen BI arbeider man med disse spørsmål og knytter strategivurderingen til den såkalte POST modellen.
  
Les mer...

Julegave 2012 til nytt bygg for barn i Kenya + Rwanda
Julegaven for 2012 i år har vi valgt å gi til to prosjekter:
1. Oppbyggingen av et nytt bygg barn i Kenya. Bygget skal reises på misjonsstasjonen Migori. Dette er også en av basene det store fadder- og hjelpeprogram som drives av en nasjonale kirke organisasjon. 2. Kirkebygg i Rwanda

Bugge Business Consulting AS donerer tilsammen kr. 50.000,- til disse prosjektene og gaven kanaliseres gjennom misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

På bildet står leder for bygget i Kenya, John Absai på tomten med byggetegninger, sammen med Kjell Bugge Halvorsen.

Videreføring av HMS oppdrag for oljeindustrien
Et av de større serviceselskapene for oljeindustrien har utvidet oppdragsrammen for BBC AS innenfor HMS området som har påløpt i hele 2012 til å bli videreført for 2013.

Oppdraget omfatter strukturering og videreutvikling av HMS arbeidet i organisasjonen. Dette innebærer videre HMS ledelse av pågående prosjekter i Nordsjøen for flere av de store operatørene.

Metodikk og rammeverk utvikles løpende, samt etablering av oppfølgings- og styringssystemer. BBC får anerkjennelse for god presisjon både i arbeid og leveranser.

Frokostseminar hos Karabin - 22/11-12
Karabin inviterer til frokostseminar om prosessforbedring og realisering av gevinster, med fokus på hvordan sikre gevinster fra forbedringsarbeidet. Kjell Bugge Halvorsen holder foredrag om: "Styring etter økonomiske effekter".
I tillegg deltar Svanhild Kverme fra Karabin og Leif Sandtorv fra Aibel. Se link med detaljert program/ påmeldingsinfo --> Les mer   
Les mer...

Programledelse for Nordisk Telekommunikasjonsselskap
BBC har fått i oppdrag å være program/prosjektleder for et større nordisk telekommunikasjonsselskap. Selskapet skal implementere nye arbeidsprosesser og innføre et nytt forretningssystem for selskapets styringssystemer.

Prosjektet innebærer å lede arbeidet på nordisk nivå og sikre en koordinert planlegging og gjennomføring. Det vil være stor fokus på etablering av nært samspill med de ulike forretningsenhetene i selskapet og den eksterne leverandøren.

Prosjektstillinger
Bugge Business Consulting har ansatt to studenter i prosjektstillinger. Eivind Bugge Halvorsen som studerer Markedsføring på Handelshøyskolen BI. Kristian Bugge Halvorsen studerer IT og Ledelse også ved Handelshøyskolen BI.

I tillegg til studiene vil de gjøre en del prosjektrelaterte oppgaver i Bugge Business Consulting AS knyttet til dokumentasjon, rapportering og utredning.

Rådgiver for daglig leder
Bugge Business Consulting er engasjert til å være fortrolig rådgiver og coach for daglig leder i en mellomstor industribedrift i Bergen.

Dette innebærer regelmessige dialoger med statusgjennomgang, felles drøftinger av oppgaver og utfordringer. Videre blir det løpende innspill og dialog for personlig og faglig utvikling for daglig leder.

Rekruttering av styrer for Fridahuset Steinrusten Barnehage
Bugge Business Consulting har fått i oppdrag å rekruttere ny styrer til Fridahuset Steinrusten Barnehage.

Oppdraget er gjennomført og ny styrer rekruttert. Det var god interesse for stillingen flere dyktige kandidater ble vurdert

For mer info om stillingen, se utfyllende informasjon.   
Les mer...

Organisasjonsanalyse barnehage
Bugge Business Consulting er engasjert av styret i en større privat barnehage til å gjennomføre en organisasjonsanalyse - høsten 2011.

Oppdraget innebærer en kartlegging av status, samt utarbeidelse av forslag til tiltak for videre utvikling, med fokus på barna og de ansatte.
I dette arbeidet vil både styret, ledelse, tillitsvalgte, ansatte og foreldre bli involvert.

Gjesteforelesning på Handelshøyskolen BI
BBC AS har fra starten av samarbeidet med Bo Hjort Christensen som er studierektor ved Handelshøyskolen BI.
Dette samarbeidet er knyttet til metodikk, erfaringsutveksling og prosjektgjennomføring innenfor områdene IT anskaffelse og implementering.

Våren 2011 er Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS invitert til å delta med undervisning og erfaringsutveksling i faget ERP anskaffelse og implementering for masterstudentene ved BI i Bergen.


Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden