Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Ansettelse av ny medarbeider
I september 2013 ble Anita Gullberg Halvorsen ansatt som ny konsulent i Bugge Business Consulting AS.

Anita er 43 år og har god erfaring innenfor områdene administrasjon, oppfølging partnerkontakt i inn- og utland. Anita har tidligere arbeidet som sekretær og lærerassistent.

Hun er strukturert, ryddig og nøye i oppfølging og tilrettelegging. Anita arbeider selvstendig, vant til å løse utfordringer og takler høyt tempo. Hun har en behagelig fremtreden og trives i kommunikasjon med mennesker og i utvikling av relasjoner.

Styreleder for privat barnehage
Bugge Business Consulting v/Kjell Bugge Halvorsen er engasjert som styreleder for en større privat barnehage med rundt 90 barn og 25 ansatte.

I tillegg til å lede styret skal BBC bidra med støtte knyttet til økonomistyring og utviklingsprosesser.

Management for Hire - Ledelse av IT Driftsorganisasjon
BBC AS har fått nytt oppdrag som Management for Hire . Dette innebære ledelse av IT driftsorganisasjon hos et av landets største IT-tjenesteselskap.

Oppdraget innebærer ledelse av personell, aktiv kundedialog, sikre kvalitet og stabil drift for nøkkelkunder, samt bidra til utvikling av prosesser/leveranser.

IT strategi - et redskap for forretningsutvikling
Virksomheter og organisasjoner har et kontinuerlig fokus på innovasjon og forbedring. Det utarbeides forretningsstrategier for å konkretisere områder, mål og planer. IT delen av virksomheten blir i varierende grad involvert i disse prosessene. IT blir ofte sett på som en mer driftsrelatert oppgave.

Selskaper som Norwegian og Skandiabanken er imidlertid eksempler på hvordan innovative IT løsninger utgjør kjernen i selskapers forretningsstrategier. Vi ser derfor at at IT-ledere i større grad utfordres av den øvrige virksomheten om å ha mer fokus på forretningsmessig verdiskapning.   
Les mer...

Markedsføring via Sosiale Medier
En rekke virksomheter vurderer nå aktivt hvordan man skal forholde seg til sosiale medier.

Noen har en aktiv tilnærming og bruker dette aktivt i sin kommunikasjon med kunder og marked. Andre er mer søkende og vurderer strategi og tilnærming. Noen har vært på arenaen en tid og erfart at dette ikke oppfyller de mål de satt med satsingen.

Ved Handelshøyskolen BI arbeider man med disse spørsmål og knytter strategivurderingen til den såkalte POST modellen.
  
Les mer...

Julegave 2012 til nytt bygg for barn i Kenya + Rwanda
Julegaven for 2012 i år har vi valgt å gi til to prosjekter:
1. Oppbyggingen av et nytt bygg barn i Kenya. Bygget skal reises på misjonsstasjonen Migori. Dette er også en av basene det store fadder- og hjelpeprogram som drives av en nasjonale kirke organisasjon. 2. Kirkebygg i Rwanda

Bugge Business Consulting AS donerer tilsammen kr. 50.000,- til disse prosjektene og gaven kanaliseres gjennom misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

På bildet står leder for bygget i Kenya, John Absai på tomten med byggetegninger, sammen med Kjell Bugge Halvorsen.

Videreføring av HMS oppdrag for oljeindustrien
Et av de større serviceselskapene for oljeindustrien har utvidet oppdragsrammen for BBC AS innenfor HMS området som har påløpt i hele 2012 til å bli videreført for 2013.

Oppdraget omfatter strukturering og videreutvikling av HMS arbeidet i organisasjonen. Dette innebærer videre HMS ledelse av pågående prosjekter i Nordsjøen for flere av de store operatørene.

Metodikk og rammeverk utvikles løpende, samt etablering av oppfølgings- og styringssystemer. BBC får anerkjennelse for god presisjon både i arbeid og leveranser.

Frokostseminar hos Karabin - 22/11-12
Karabin inviterer til frokostseminar om prosessforbedring og realisering av gevinster, med fokus på hvordan sikre gevinster fra forbedringsarbeidet. Kjell Bugge Halvorsen holder foredrag om: "Styring etter økonomiske effekter".
I tillegg deltar Svanhild Kverme fra Karabin og Leif Sandtorv fra Aibel. Se link med detaljert program/ påmeldingsinfo --> Les mer   
Les mer...

Programledelse for Nordisk Telekommunikasjonsselskap
BBC har fått i oppdrag å være program/prosjektleder for et større nordisk telekommunikasjonsselskap. Selskapet skal implementere nye arbeidsprosesser og innføre et nytt forretningssystem for selskapets styringssystemer.

Prosjektet innebærer å lede arbeidet på nordisk nivå og sikre en koordinert planlegging og gjennomføring. Det vil være stor fokus på etablering av nært samspill med de ulike forretningsenhetene i selskapet og den eksterne leverandøren.

Prosjektstillinger
Bugge Business Consulting har ansatt to studenter i prosjektstillinger. Eivind Bugge Halvorsen som studerer Markedsføring på Handelshøyskolen BI. Kristian Bugge Halvorsen studerer IT og Ledelse også ved Handelshøyskolen BI.

I tillegg til studiene vil de gjøre en del prosjektrelaterte oppgaver i Bugge Business Consulting AS knyttet til dokumentasjon, rapportering og utredning.
Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden