Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Organisasjonsrådgivning
Rådgivning for mellomstor bedrift knyttet til personalforvaltning/utvikling og budsjettstyring. Videre støtte til etablering av ledelsens handlingsplan for løpende utvikling og drift.

Prosjektledelse nytt forretningssystem for nordisk merkevareprodusent
nnføring av nytt forretningssystem for nordisk merkevareprodusent som leverer produkter til kjeder i hele norden. Prosjektet omhandler alle prosesser fra design, produksjon, salg, logistikk og leveranse. Prosjektet innebærer betydelig grad av endring og videreutvikling alle selskapets hovedprosesser. Rolle som leder av forprosjekt, hovedprosjekt, oppstart og igangkjøring. Et nordisk team står for leveransen fra en av de større implementeringspartnere.

Prosjekt- og endringsledelse nytt styringssystem for produksjonsbedrift
Gjennomføring av prosjektaudit igangsatt IT prosjekt. Overtakelse av prosjektledelsesansvar for innføring av nytt ERP system for alle prosesser i selskapet fra salg, innkjøp, lager, produksjon og transport leveranse og service. Hovedoppgaver er ledelse av prosjektteam, prosess-utvikling, planlegging, design, implementering i nært samarbeid med sammen med leverandør.

Anskaffelse nytt administrasjonssystem for kulturbedrift
Etablering av rammeverk for anskaffelsen, utarbeidelse av kravspesifikasjon og kontraktsrammeverk. Evaluere tilbydere, deltakelse i kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontrakt med valgt leverandør.

Nettverksgruppe Norge - Forretningssystemer/ERP
Bugge Business Consulting – BBC har samarbeidet med Bo Hjort Christensen de siste 10 årene innenfor området rådgivning ved evaluering, valg og implementering av ERP systemer.

I 2015 tok Bo Hjort Christensen initiativ til etablering av en nettverksgruppe for kompetansedeling og erfaringsutveksling knyttet til metodikk og erfaring fra konkrete prosjekter. Gruppen inngår i EGN Norges nettverk. Deltakere i gruppen er flere store norske selskaper og konsulentselskaper som arbeider med innføring av ERP og nye forretningssystemer. Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS er medlem i gruppen og deltar på faste samlinger gjennom året.

  
Les mer...

Prosjekt-og endringsledelse innføring nytt ERP/forretningssystem
Innføring av nytt felles ERP/forretningssystem for industribedrift. Prosjektet innebærer harmonisering av prosesser og løsninger med beste praksis fra det internasjonale konsernet bedriften er en del av. Prosjektet innebærer betydelig grad av endring og forretningsutvikling for alle selskapets prosesser.

Julegave 2014 til nytt bygg for barn i Kenya og kirke i Norge
Julegave og støtte for 2014 i år har vi valgt å gi til to prosjekter:
1. Oppbyggingen av et nytt bygg barn i Kenya. Bygget skal reises på misjonsstasjonen Migori. Dette er også en av basene det store fadder- og hjelpeprogram som drives av en nasjonal kirke organisasjon. 2. Evangeliekirken sitt lokale arbeid i Bergen.

Bugge Business Consulting AS donerer tilsammen kr. 40.000,- til disse prosjektene og gaven kanaliseres gjennom misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon. Arbeidet med pågår og bildet viser ferdig fundament med søyler for vegger. Planen er at bygget skal innvies høsten 2015.

HMS oppdrag for oljeindustrien - videreføring
Et av de større serviceselskapene for oljeindustrien har utvidet oppdragsrammen for BBC AS innenfor HMS området som har påløpt i hele 2013 til å bli videreført for 2014. Oppdraget omfatter strukturering og videreutvikling av HMS arbeidet i organisasjonen. Dette innebærer videre HMS ledelse av pågående prosjekter i Nordsjøen for flere av de store operatørene.

Metodikk og rammeverk utvikles løpende, samt etablering av oppfølgings- og styringssystemer. BBC får anerkjennelse for god presisjon både i arbeid og leveranser.

Programledelse utviklingsprosjekter - Industribedrift
BBC A/S er engasjert i rollen som programledeler og strategisk planlegging for flere endrings- og utviklingsprosjekter i en av Hordalands større industribedrifter.
Prosjektene er knyttet produksjon, innkjøp, personell og service. Det er fokus på LEAN og etablering av fremtidsrettede og kosteffektive prosesser. Oppdraget vil også omhandle bistand ved implementering av nye IT løsninger.

Julegave 2013 til Filippinene og til yrkeskole for jenter i Kenya
Nødhjelp til katastrofen på Filippinene
Over 600.000 filippinere som overlevde tyfonen, men husene og alt de eide forsvant i vannmassene som tyfonen presset flere kilometer inn i landet. Mange kjemper fortsatt og har store behov for hjelp til mat og medisiner.
Yrkesskole i Kenya for jenter
I Sør Vest Kenya er det bygget opp et senter med en yrkesskole som fokuserer spesielt på å hjelpe unge jenter som utsettes for skremmende omskjærelsestradisjoner. På senteret får de beskyttelse og hjelp. I tillegg får de yrkesrettet opplæring med bruk av symaskiner og data.

Bugge Business Consulting AS donerer tilsammen kr. 30.000,- til disse prosjektene og gaven kanaliseres gjennom misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon.

Side: 1  2  3  4  5  6 
 
Designeren.no
Til Fremsiden