Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Nettverksgruppe Norge - Forretningssystemer/ERP
Av: Kjell Bugge Halvorsen  Lørdag 16. januar 2016  Tilbake

Bilde # 63 Bugge Business Consulting – BBC har samarbeidet med Bo Hjort Christensen de siste 10 årene innenfor området rådgivning ved evaluering, valg og implementering av ERP systemer.

I 2015 tok Bo Hjort Christensen initiativ til etablering av en nettverksgruppe for kompetansedeling og erfaringsutveksling knyttet til metodikk og erfaring fra konkrete prosjekter. Gruppen inngår i EGN Norges nettverk. Deltakere i gruppen er flere store norske selskaper og konsulentselskaper som arbeider med innføring av ERP og nye forretningssystemer. Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS er medlem i gruppen og deltar på faste samlinger gjennom året.Bo Hjort Christensen er studierektor ved Handelshøyskolen BI der han er tilsluttet institutt for ledelse og organisasjon. Han er forfatter til flere fagbøker innen IT-området. Han har arbeidet med ERP systemer generelt og økonomisystemer spesielt siden begynnelsen av 70 tallet.

Christensen ansees som å være en av landets fremste eksperter på metodikk og praktisk gjennomføring av hele prosessen fra evaluering, valg og implementering av ERP-systemer. Han arbeider som frittstående rådgiver for større og mindre virksomheter over hele landet.
 
Designeren.no
Til Fremsiden