Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Programledelse utviklingsprosjekter - Industribedrift
Av: Kjell Bugge Halvorsen  Onsdag 26. mars 2014  Tilbake

Bilde # 59 BBC A/S er engasjert i rollen som programledeler og strategisk planlegging for flere endrings- og utviklingsprosjekter i en av Hordalands større industribedrifter.
Prosjektene er knyttet produksjon, innkjøp, personell og service. Det er fokus på LEAN og etablering av fremtidsrettede og kosteffektive prosesser. Oppdraget vil også omhandle bistand ved implementering av nye IT løsninger.


 
Designeren.no
Til Fremsiden