Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
IT strategi - et redskap for forretningsutvikling
Av: Kjell Bugge Halvorsen  Tirsdag 30. juli 2013  Tilbake

Bilde # 54 Virksomheter og organisasjoner har et kontinuerlig fokus på innovasjon og forbedring. Det utarbeides forretningsstrategier for å konkretisere områder, mål og planer. IT delen av virksomheten blir i varierende grad involvert i disse prosessene. IT blir ofte sett på som en mer driftsrelatert oppgave.

Selskaper som Norwegian og Skandiabanken er imidlertid eksempler på hvordan innovative IT løsninger utgjør kjernen i selskapers forretningsstrategier. Vi ser derfor at at IT-ledere i større grad utfordres av den øvrige virksomheten om å ha mer fokus på forretningsmessig verdiskapning.


Dette innebærer at det må utarbeides IT strategi for virksomhetens bruk av informasjonsteknologi. Denne bør fokusere på hvordan man kan understøtte forretningsstrategien. Videre må man tenke radikalt nytt på organisering, løsningsportefølje og driftsmodeller.

Ved Handelshøyskolen BI arbeider man med disse spørsmål og knytter strategiarbeidet blant annet til den såkalte Vekstmodellen.
Denne modellen har fokus på IT-støttet kunnskapsforvaltning og består av fire hoveddimensjoner:

- personer-til-verktøy
- person-til-person
- person-til-informasjon
- person-til-system.

Kristian Bugge Halvorsen har arbeidet med disse tema og kan bistå virksomheter i analyse og utforming av IT strategi. 
Designeren.no
Til Fremsiden