Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Bilde # 4 Frittstående konsulentselskap

Bugge Business Consulting AS (BBC) tilbyr rådgivning innenfor følgende hovedområder:
 


Vi har en bred ledererfaring med fokus på anvendelse av IT som strategisk verktøy for forretningsutvikling.
I tillegg har vi lang og allsidig erfaring, gjennom bistand og aktiv deltakelse innenfor følgende områder:


Fokus ved tilnærming til ulike oppgaver og utfordringer er en metodisk forankring. Dette sikrer at ulike problemstillinger behandles på en strukturert og metodisk måte.

Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. BBC legger derfor stor vekt på etablere et best mulig menneskelig samspill i endrings- og utviklingsprosesser.

Basert på lang praksis fra en rekke store teknologi og rådgivningsmiljø, fokuserer BBC på en praktisk tilnærming til oppgaven. I dette ligger også en stor grad av involvering og kompetanseoverføring i virksomheter hvor man engasjeres.

BBC er en liten og effektiv virksomhet, noe som sikrer en kosteffektiv gjennomføring av tjenester og oppdrag.

BBC tilbyr konsulent- og rådgivningingstjenester, både for større og mindre virksomheter.
 


Siste nyheter


Organisasjonsrådgivning
Rådgivning for mellomstor bedrift knyttet til personalforvaltning/utvikling og budsjettstyring. Videre støtte til etablering av ledelsens handlingsplan for løpende utvikling og drift. 

Prosjektledelse nytt forretningssystem for nordisk merkevareprodusent
nnføring av nytt forretningssystem for nordisk merkevareprodusent som leverer produkter til kjeder i hele norden. Prosjektet omhandler alle prosesser fra design, produksjon, salg, logistikk og leveranse. Prosjektet innebærer betydelig grad av endring og videreutvikling alle selskapets hovedprosesser. Rolle som leder av forprosjekt, hovedprosjekt, oppstart og igangkjøring. Et nordisk team står for leveransen fra en av de større implementeringspartnere. 

Prosjekt- og endringsledelse nytt styringssystem for produksjonsbedrift
Gjennomføring av prosjektaudit igangsatt IT prosjekt. Overtakelse av prosjektledelsesansvar for innføring av nytt ERP system for alle prosesser i selskapet fra salg, innkjøp, lager, produksjon og transport leveranse og service. Hovedoppgaver er ledelse av prosjektteam, prosess-utvikling, planlegging, design, implementering i nært samarbeid med sammen med leverandør.  
 
Designeren.no
Til Fremsiden